مهراد جم

مهراد جم

15
1

مهراد جم یکی از خواننده های جوان پاپ می باشد که خیلی زود توانست در این عرصه به معروفیت برسد؛

تک آهنگ جدید شمال، اولین اثر وی می باشد که انتشار آن در فضای اینستاگرام سرو صدای زیادی به پا کرد و

در مدت کوتاهی محبوبیت زیادی را برای این خواننده جوان و تازه کار به ارمغان آورد.

هادی حسینی مدیر برنامه مهراد جم است و تنظیم کارهای وی نیز توسط مسعود جهانی انجام می گیرد،

ضمن اینکه شروع فعالیتش را، با همکاری با مسیح و آرش عدل پرور آغاز کرده است.

همچنین مهراد ترانه های خوبی می گوید و از این رو برای بسیاری از خوانندگان ایرانی ترانه گفته است.

آهنگهای مهراد جم

مهراد جم و سینا سرلکچرا ساکتی

مهراد جم و سینا سرلک چرا ساکتی | دانلود آهنگ مهراد جم و سینا سرلک به نام چرا ساکتی

مهراد جمبعدت

مهراد جم بعدت | دانلود آهنگ مهراد جم به نام بعدت

مهراد جمدلی

مهراد جم دلی | دانلود آهنگ مهراد جم به نام دلی

مهراد جمچتر

مهراد جم چتر | دانلود آهنگ مهراد جم به نام چتر

مهراد جمهواییتم

مهراد جم هواییتم | دانلود آهنگ مهراد جم به نام هواییتم

مهراد جمسردار

مهراد جم سردار | دانلود آهنگ مهراد جم به نام سردار

مهراد جمگل شقایق

مهراد جم گل شقایق | دانلود آهنگ مهراد جم به نام گل شقایق

مهراد جمدلمو بردی

مهراد جم دلمو بردی | دانلود آهنگ مهراد جم به نام دلمو بردی

مهراد جمخوابم برد

مهراد جم خوابم برد | دانلود آهنگ مهراد جم به نام خوابم برد

مهراد جمخیالت راحت

مهراد جم خیالت راحت | دانلود آهنگ مهراد جم به نام خیالت راحت

مهراد جمغمت نباشه

مهراد جم غمت نباشه | دانلود آهنگ مهراد جم به نام غمت نباشه

مهراد جمشمال

مهراد جم شمال | دانلود آهنگ مهراد جم به نام شمال

مهراد جمشیک و پیک

مهراد جم شیک و پیک | دانلود آهنگ مهراد جم به نام شیک و پیک

مهراد جمگل بی گلدون

مهراد جم گل بی گلدون | دانلود آهنگ مهراد جم به نام گل بی گلدون

مهراد جمنامرد بودی

مهراد جم نامرد بودی | دانلود آهنگ مهراد جم به نام نامرد بودی

موزیک ویدیوهای مهراد جم

مهراد جمبعدت

مهراد جم بعدت | دانلود موزیک ویدئو مهراد جم به نام بعدت